Manifestujący Generator: Typ, Strategia i Motyw

Ten 30-minutowy przewodnik, da Ci głębsze zrozumienie, co kryje się pod tajemniczą nazwą Manifestująceego Generatora.

To wspaniałe wprowadzenie do wiedzy o sobie i Human Design dowiesz się, jak w świecie funkcjonuje „MG”.

Uwaga! Wkraczasz na ścieżkę najmniejszego oporu.

Manifestujący Generator: Typ, Strategia i Motyw

Treść zablokowana wprowadź hasło